'styczeń', 'luty', 'marzec', 'kwiecień', 'maj', 'czerwiec', 'lipiec', 'sierpień', 'wrzesień', 'październik', 'listopad', 'grudzień'); echo 'Aktualizacja:' .$dzien." ".$miesiac_pl[$miesiac]." ".$rok."r."; ?>

Porównanie oferty kredytów mieszkaniowych

Od 1 stycznia 2015 roku banki wymagają poza odpowiednią zdolnością kredytową, co najmniej 10% wkładu własnego. Co to oznacza dla przyszłych kredytobiorców? - np. jeśli chcemy otrzymać kredyt na zakup mieszkania o wartości 200 tys.zł to klient powinien posiadać co najmniej 20 tys.zł środków własnych oraz odpowiednią zdolność kredytową.

Kredyty mieszkaniowe - oferta banków

Kredyty mieszkaniowe

Szukasz taniego kredytu mieszkaniowego? Zastanawiasz się, którą ofertę kredytową wybrać? Chcesz wybrać najlepszą ofertę?

Przygotowaliśmy dla Ciebie powyższą porównywarkę kredytów hipotecznych, która ma Ci ułatwić porównanie oferty banków. Porównywarka przy pewnych założeniach jak kwota kredytu, wartość nieruchomości, okres spłaty, raty równe lub malejące określi wysokość marży, prowizji, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO), a także wysokość miesięcznej raty kredytu. Jednak należy pamiętać, że dokładne informację o wysokości marży, prowizji, a tym samym oprocentowania i wysokości miesięcznej raty, zależą od Twojej zdolności kredytowej.

Co to jest zdolność kredytowa?
Najprościej rzecz ujmując, jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu z odsetkami w terminie, który został ustalony pomiędzy stronami (kredytobiorcą i bankiem).

W jaki sposób banki obliczają zdolność kredytową?
W zależności od banku, sposób obliczania zdolności kredytowej może się różnić. Podstawowymi informacjami dla banku są przede wszystkim wysokość dochodu, ilość osób w gospodarstwie domowym, ilość kredytobiorców, wysokość rat innych kredytów, dostępne limity na kartach kredytowych oraz rachunkach biężących oraz pozostałe stałe kwoty miesięczne (czynsz itp.), okres kredytowania. Poza podstawowymi informacjami, bank także bierze pod uwagę m.in. wiek kredytobiorcy, formę zatrudnienia (jednoosobowa działalność gospodarcza, umowa o pracę, dzieło, zlecenie itp.) itd. Oczywiście banki sprawdzają czy kredytobiorca jest wpisany do rejestru KRD, BIK - jeśli potencjalny kredybiorca posiada złą historię w tych rejestrach, szanse na kredyt mieszkaniowy mogą zostać całkowicie przekreślone. W celu podwyższenia zdolności kredytowej warto odpowiednio wcześniej spróbować poprawić swoje notowania w oczach banku. Można to zrobić na kilka sposobów: spłacić wszystkie inne kredyty, zlikwidować kartę kredytową, zamknąć limity na rachunku bieżącym itd.

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt mieszkaniowy?
Większość osób używa sformułowania kredyt mieszkaniowy czy kredyt hipoteczny z myślą o kredycie przeznaczonym na cele mieszkaniowe. Jednak jest pewna różnica pomiędzy tymi kredytami.

Kredyt hipoteczny to kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości na rzecz banku, jednak z przeznaczeniem na różne cele (niekoniecznie mieszkaniowe, np. w PKO BP kredytem "własny kąt hipoteczny" możemy zrealizować nabycie działki budowlanej, rekreacyjnej, garażu lub miejsca postojowego, a także spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku). Natomiast każdy kredyt mieszkaniowy jest kredytem hipotecznym bo zabezpieczonym hipoteką, ale z przeznaczeniem na cel mieszkaniowy (np. credit agricole udziela kredytów na mieszkanie, jednak nie sfinansujemy tym kredytem np. zakupu garażu). Inaczej każdy kredyt mieszkaniowy jest kredytem hipotecznym, ale nie każdy kredyt hipoteczny jest kredytem mieszkaniowym.

W zależności od banku kredyt hipoteczny możesz przeznaczyć na takie cele jak m.in. budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont, nadbudowę, rozbudowę: domu jednorodzinnego, mieszkania, garażu lub miejsca postojowego, a także budowę domu na działce rekreacyjnej,nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, zakup lokalu użytkowego celem wynajmu lub dzierżawy.

Prowizja, marża, opłaty, inne koszty oraz oprocentowanie
Prowizja
Kredytowi mieszkaniowemu towarzyszą różne dodatkowe opłaty oraz prowizje. Warto wiedzieć, że większość banków pobiera prowizję za udzielenie kredytu - maksymalnie kilka procent. Niektóre nie pobierają prowizji lub obniżają do "0" w ramach obowiązującej promocji. Jeśli spotkamy się z ofertą, że bank "w ofercie promocyjnej" nie pobiera prowizji, należy dokładnie przeczytać warunki "promocji". Na ogół 0% prowizji wiąże się z wyższą marżą kredytu hipotecznego, zakupem dodatkowego produktu inwestycyjnego, ubezpieczeniowego lub otwarciem konta bankowego itp. W takiej sytuacji należy dokładnie policzyć koszty związane z promocją, ponieważ może się okazać, że jednorazowa zapłata prowizji może być tańszym i mniej kłopotliwym rozwiązaniem. Ponadto banki również pobierają prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu - w zależności od banku może to być od 0 do kilku procent kwoty pozostałej do spłaty.

Marża
Marża banku jest doliczana do stawki WIBOR (w przypadku kredytów mieszkaniowych w złotówkach) i w ten sposób jest ustalane oprocentowanie kredytu. O ile stawka WIBOR ulega wahaniom i może wpływać na wysokość raty kredytu mieszkaniowego, to marża kredytowa jest stała i obowiązuje w całym okresie spłaty kredytu, chyba że umowa kredytowa stanowi inaczej. Także jeśli chodzi o marżę kredytową, banki stosują różne promocje. Można się spotkać z promocyjnymi ofertami bankowymi, które kuszą bardzo niską marżą lub nawet 0% marżą, jednak jest to przez pierwszy rok lub kilka pierwszych lat spłaty. Również i w tym wypadku, promocja jest powiązana np. z wyższą marża w pozostałym okresie spłaty, zapłatą prowizji itp. Warto z kalkulatorem w ręku policzyć koszty takich działań, bo może się okazać, że oferta standardowa konkurencyjnego banku może być tańsza. Jeśli posiadasz wkład własny, nie finansujesz zakupu w 100% kredytem bankowym, a po ocenie Twojej zdolności kredytowej klasyfikujesz się w ocenie banku do grona klientów "bardzo dobrych" - możesz z powodzeniem wynegocjować niższą marżę.

Opłaty i inne koszty
Każdy bank ma własną tzw. tabelę opłat i prowizji. Znajdziesz tam jak sama nazwa wskazuje wszystkie opłaty i prowizje, które będą wiązały się z kredytem mieszkaniowym. Dokument ten stanowi dopełnienie warunków zawartych w umowie kredytowej i określa opłaty wynikające z "obsługi" kredytu hipotecznego. Musisz wiedzieć, że praktycznie każda operacja dotycząca kredytu mieszkaniowego będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami - np. sporządzenie aneksu do umowy kredytu w mBanku to koszt od 50 do 250zł, prowizja za aktywację usługi mechanizmu bilansującego także w mBanku to 2% oraz miesięczna opłata 99zł itd. Inne koszty z którymi możesz się spotkać ubiegając się o kredyt na mieszkanie to koszty uruchomienia kredytu (poza prowizją) do których możemy zaliczyć np. obowiązkowe ubezpieczenia, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie nieruchomości.

Oprocentowanie
Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych jest zmienne. Oprocentowanie jest ustalane przy pomocy stopy procentowej WIBOR (na ogół 3-miesięcznej(3M) lub 6-cio miesięcznej(6M)) dla kredytów hipotecznych w złotych oraz stopy procentowej EURIBOR dla kredytów w euro, powiększonych o marżę banku. Dostępne są też oferty kredytów hipotecznych z oprocentowaniem stałym w całym okresie kredytowania, jednak są to kredyty udzielane na krótki okres czasu - maksymalnie 10 lat. Niestety na polskim rynku bankowym są mało popularne, mimo iż ostatnio banki oferują kredyty "ze stałym oprocentowaniem" jednak tylko przez pierwsze kilka lat, później oprocentowanie jest zmienne - zgodnie z zapisami w umowie kredytowej.

Ranking, porównanie ofert
Drogi czytelniku, jeśli poświęciłeś chwilę na przeczytanie powyższych informacji pewnie zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje coś takiego jak ranking najlepszych kredytów mieszkaniowych, ponieważ w zależności od Twoich możliwości finansowych (zdolność kredytowa), cel kredytowania, dodatkowe koszty uruchomienia kredytu, czasowe promocje, różne oferty mogą okazać się w konkretnym przypadku "najlepsze". W tym celu przygotowaliśmy porównywarkę kredytową, która w dużym uproszczeniu może Ci pomóc wybrać kilka "najlepszych" ofert oraz ułatwić kontakt z doradcą bankowym lub doradcą finansowym.